prisijungęs kompaktiškas pdf417 generatorius

pavyzdys:

aišku